جهت تماس با ما از یکی از روش های زیر استفاد نمایید:

1- از طریق پست الکترونیک :    taksaashop@gmail.com 

2- تماس از طریق پیام رسان  @TaksaaShop

برای تماس با تکسا می توانید از فرم تماس زیر استفاده کنید.  

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

____________________________________________