قیمت اصلی تومان840.000 بود.قیمت فعلی تومان740.000 است.
قیمت اصلی تومان1.100.000 بود.قیمت فعلی تومان990.000 است.
قیمت اصلی تومان800.000 بود.قیمت فعلی تومان740.000 است.