قیمت اصلی تومان670.000 بود.قیمت فعلی تومان619.000 است.
قیمت اصلی تومان670.000 بود.قیمت فعلی تومان499.000 است.