شیره خرما ارگانیک ۱ کیلوگرمی ریاضی

  • کاملا ارگانیک
  • غلظت بالا
  • خوشمزه