گیفت سرمدادی پروانه نمدی و مقوایی مدل ۱۴۰۱

  • گیفت پاییزی پروانه
  • دولایه نمد و فوم
  • ترکیب چند رنگ